THE TEAM MEMBERS

Management

9088706116 Sarojkrpradhan927@gmail.com

Saroj Kumar Pradhan

9083381596 chhayaprasad3@gmail.com

Chhaya Prasad

7319050592 mirakri@robonixx.com

Mira Kumari

7739783823 bhupendrakumar540@gmail.com

Bhupendra Kumar

Finance

8797372963 shahbajh137@gmail.com

Sahebaz

9088706116 Sarojkrpradhan927@gmail.com

Saroj Kumar Pradhan

Promotion

8436288203 paulsouradip1997@gmail.com

Souradip Paul

9564413263 nisharaj0511@gmail.com

Nisha Kumari

8877074075 krishnakaprijsr00@gmail.com

Krishna Kapri

Sponsorship

8436842860 raushan22237@gmail.com

Raushan Kumar

7076417023 ritukashyap22896@gmail.com

Ritu Kumari

Marketing

7076423363 vishalkr1697@gmail.com

Vishal Kr. Srivastava

8051065213 robinsingh9724n@gmail.com

Robin Kr. Bhadoriya

Technical

9163662323 mrsp1915@gmail.com

Soumyajit Saha

8981774976 nabarunbhaduri123@gmail.com

Nabarun Bhaduri

7992290910 maneeshakumari0227@gmail.com

Maneesha Kumari

7872977742 manishisingh04@gmail.com

Manishi

Graphics Design

7430915976 prerana.keshri05@gmail.com

Prerana Kumari

9831711505 debjyoti.roy1652@gmail.com

Debjit Roy

Web Design

8101333583 ankitash1095@gmail.com

Ankita

© Robonixx, 2018.