THE TEAM MEMBERS of
 2020 

Technical
0

Soif Akhter


Finance
0 abcdef@gmail.com

Shubham Kumar


Marketing
0 abc@gmail.com

Chandan Kumar Jha

Co-ordinator of 2020
Abhishek Kumar
Amarjeet Kuma
Chandan Kumar Jha
Chitih Raj
Divyesh Anshu
Gourav Ruj
Gulshan Kumar
Kajal Kumari
Malay Bauri
Manas Pal
Mouli Ghosh
Neha Singh
Nikhil
Nisha Agarwal
Pragya Richa
Pratyush Kant
Puja Kumari
Rahul Kumar
Sakshi Agarwl
Sapna Kumari
Saurav Karmakar
Shivam Kumar
Shristi Kumari
Shubham Kumar
Shweta Kumari
Sk Soif Akhter
Sneha sarkar
Somya Bhardwaz
Supriya Kumari Gupta
Sushil Kumar
Versha Raj
Vimal Gorain
Vishal Kumar

© Robonixx, 2019