THE TEAM MEMBERS

Technical
7254983244 kaditya1908@gmail.com

Aditya

7004415508 ankitkumar24dec@gmail.com

Ankit Kumar

8001190041 xman.ashish@gmail.com

Ashish Ranjan

9471908588 ashutoshraj9472@gmail.com

Ashutosh Kumar

9609251546 chaitanyadevmondal96@gmail.com

Chaitanya Dev Mondal

9546543420 lovetojyoti@gmail.com

Jyoti Prakash Mourya

9113742406 kumaraman8510@gmail.com

Kumar Aman

Management
7477554064 divya.rao13298@gmail.com

Divya Rao

9304200188 kunalvats15011998@gmail.com

Kunal

9135405401 chaurasiark009@gmail.com

Rahul Kumar Chaurasia

7872962223 uzmikafil07@gmail.com

Uzmi Kafil

Promotion
9162995523 aiara.lavi@gmail.com

Aakanksha Srivastava

7004751273 ananyajha.ashu@gmail.com

Ananya

9800388268 akrajput4399@gmail.com

Ankit Kumar

7872922667 manish8757655060@gmail.com

Manish Kumar

8972863861 riyamaji.vinayak@gmail.com

Riya Maji

Finance
9472588560 kumaraniket823@gmail.com

Aniket Kumar

6204852596 ujjkum0808@gmail.com

Ujjwal Kumar

Marketing
8877747321 singhshubham631@gmail.com

Kumar Shubham

6200098938 saketkrishna96@gmail.com

Saket Krishna

Sponsorship
8877959584 gurugovindp@gmail.com

Guru Govind Prasad

7992271327 shivanisah204@gmail.com

Shivani Kumari

7870363711 mishrasriraj824@gmail.com

Sriraj Kumar

Social Media
8877266921 adya.anand21@gmail.com

Adya Anand

9570151233 nirmalsinghramchua@gmail.com

Nirmal Kumar Singh

8371974124 shan28199@gmail.com

Shantanu Kumar

Web Design
8521667901 abniranjan2015@gmail.com

Abni Ranjan

8145248546 bapan.giri073@gmail.com

Bapan Giri

9470062033 divyanshukumar3920@gmail.com

Divyanshu Kumar

Co-ordinator
Abhishek Kumar Amarjeet Kuma Chandan Kumar Jha Chitih Raj Divyesh Anshu
Gourav Ruj Gulshan Kumar Kajal Kumari Malay Bauri Manas Pal
Mouli Ghosh Neha Singh Nikhil Nisha Agarwal Puja Kumari
Pragya RichaPratyush KantRahul KumarSakshi AgarwlSapna Kumari
Saurav KarmakarShivam KumarShristi KumariShubham KumarSk Soif Akhter
Sneha sarkarSomya BhardwazSupriya Kumari GuptaSushil KumarShweta Kumari
Versha RajVimal GorainVishal Kumar

© Robonixx, 2019