THE TEAM MEMBERS of
 2020 

Technical
9123463503 kajalkumari2017snd@gmail.com

Kajal Kumari

9122313538 beingsakshiagarwal@gmail.com

Sakshi Agarwal

6294650120 soifakhter@gmail.com

Soif Akhter

9800891075 somyabhardwaj911@gmail.com

Somya Bhardwaz

8825199120 vimalgorain34@gmail.com

Vimal Gorain


Finance
8918769667 pal.manas777@gmail.com

Manas Pal

8709662931 shubhamkumar229397@gmail.com

Shubham Kumar


Managment
8083004449 chitih01@gmail.com

Chitih Raj

9931720677 gullu.kr22@gmail.com

Gulshan Kumar

8348866583 ghoshmouli999@gmail.com

Mouli Ghosh


Marketing
9134503606 abhishekkrmodi26@gmail.com

Abhishek Kumar Modi

8825177844 bhardwajchandan093@gmail.com

Chandan Kumar Jha

9472906659 divyes1672anshu@gmail.com

Divyesh Anshu


Promotion
6203548709 puja49319@gmail.com

Puja Kumari

7018477261 saurav999yolo@gmail.com

Saurav Karmakar


Social Media
9973867381 shristisharma406@gmail.com

Shristi Kumari


Sponsor
8918050217 nishaagarwal9825@gmail.com

Nisha Agarwal

8340508388 pratyush.kant90@gmail.com

Pratyush Kant


Web Development
8800868912 nikhilj5prime@gmail.com

Nikhil

Co-ordinator of 2020
Abhishek kumar
Abhishek kumar
Aman kumar
Ananya sinha
Aniket jha
Ankita senapati
Avinash kumar
Chetan kumar
Debangan roy
Devjeet
Durga dutt tiwari
Fiza samsheer
Gaurav kumar
Goutam kundu
Hrithik kumar
Kausar ali
Kumar Rajan kumar
Md. Asif qumar
Neha kumari
Nilesh kumar
Nitu sinha
Piyush kumar
Prabir ghosh
Rahul gautam
Rajnish kumar
Ram pujan pandit
Rameez raza raza
Sandip sadhukahn
Satyam shaw
Shiv prakash shivam
Shoaib akhter
Shreya suman
Shristi seal
Shubham aditya
Shubham Kumar
Subhash
Suvadip dey
Sweta kumari
Sweta sinha
Vidya kumari

© Robonixx, 2019