THE TEAM MEMBERS

Finance
6204852596 ujjkum0808@gmail.com

Ujjwal Kumar

Managment
9876543210 divya.rao13298@gmail.com

Divya Rao

Marketing
6200098938 saketkrishna96@gmail.com

Saket Krishna

Promotion
0 aiara.lavi@gmail.com

Aakanksha Srivastava

Technical
7254983244 kaditya1908@gmail.com

Aditya

Web Development
8145248546 bapan.giri073@gmail.com

Bapan Giri

Co-ordinator
Abhishek Kumar
Amarjeet Kuma
Chandan Kumar Jha
Chitih Raj
Divyesh Anshu
Gourav Ruj
Gulshan Kumar
Kajal Kumari
Malay Bauri
Manas Pal
Mouli Ghosh
Neha Singh
Nikhil
Nisha Agarwal
Pragya Richa
Pratyush Kant
Puja Kumari
Rahul Kumar
Sakshi Agarwl
Sapna Kumari
Saurav Karmakar
Shivam Kumar
Shristi Kumari
Shubham Kumar
Shweta Kumari
Sk Soif Akhter
Sneha sarkar
Somya Bhardwaz
Supriya Kumari Gupta
Sushil Kumar
Versha Raj
Vimal Gorain
Vishal Kumar

© Robonixx, 2019